Kabler, ledninger og tilbehør til infrastruktur og energi

Verden befinder sig midt i en energiomlægning, hvor man går fra forbrug af fossile brændstoffer som olie, naturgas og kul til brug af vedvarende energikilder. Andelen af vedvarende energikilder i Tyskland vokser støt, og udviklingen af industrien medfører yderligere forbedringer af anlæggenes effektivitet. Elektricitet fra vindmøller og solcelleanlæg spiller her en central rolle. Der er behov for pålidelige transmissions- og distributionsnet for at sikre, at den producerede energi kan overføres uden større tab. HELUKABEL tilbyder produkter til direkte kabelføring inden for anlæggene samt til deres netværk og det nødvendige infrastrukturelle miljø.

Men ikke kun overgangen til vedvarende energikilder er en stor udfordring i vores tid, men også det intelligente netværk i private eller offentlige bygninger, hvis funktionalitet sikres af HELUKABEL-produkter af høj kvalitet. For at realisere den "intelligente" netværksforbindelse og de høje datahastigheder, der er nødvendige for den, arbejder Tyskland i øjeblikket på højtryk på udbygningen af bredbåndsnettene. Dette projekt vil fortsat spille en vigtig rolle i de kommende år.

HELUKABEL tilbyder de rigtige kabler, ledninger og tilbehørsprodukter til alle de nævnte områder og til enhver anvendelse inden for infrastruktur og energi. Vi har en omfattende produktportefølje, som vi stiller til rådighed for dig fra vores lager.

Vi ser frem til at hjælpe dig med at finde de bedste produkter til din specifikke anvendelse og til at besvare eventuelle spørgsmål , du måtte have.

Ring på +45 8861 8400 eller send os en e-mail: salg@helukabel.dk