Erklæring om databeskyttelse

Velkommen til HELUKABEL's hjemmeside og tak for din interesse for vores virksomhed og vores produkter og tjenester. Vi er opmærksomme på beskyttelsen af dine personlige oplysninger under indsamling, behandling og brug i forbindelse med dit besøg på vores websted.

Denne fortrolighedspolitik gælder ikke for andre parters websteder, selv om de er forbundet med HELUKABEL's websted.

Behandlingen af personoplysninger som f.eks. navne, adresser, e-mailadresser og telefonnumre sker altid i overensstemmelse med EU's generelle databeskyttelsesforordning samt eventuelle nationale databeskyttelsesregler, som HELUKABEL er underlagt. Hensigten med denne privatlivspolitik er at informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med vores virksomheds indsamling, brug og behandling af personlige data. Desuden informerer denne privatlivspolitik de registrerede om deres rettigheder.

HELUKABEL har som dataansvarlig for behandlingen af data gennemført en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at gøre beskyttelsen af personoplysninger, der behandles via dette websted, så problemfri som muligt. Overførsel af data via internettet har imidlertid nogle iboende svagheder, så der kan ikke garanteres absolut beskyttelse. Derfor har de registrerede personer ret til at bruge andre midler til at overføre personoplysninger til os, f.eks. telefonisk.

Cookie-indstillinger:

Du kan få adgang til dine cookie-indstillinger, især for at give eller tilbagekalde dit samtykke, ved at klikke på følgende knap:
eller ved at klikke på knappen "Cookie-indstillinger" i footeren på hjemmesiden. For cookie-indstillingerne i webshop-området skal du gå til webshoppens underside(r) og vælge den tilsvarende knap "Cookie-indstillinger" i footeren der.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

HELUKABELs privatlivspolitik er baseret på de vilkår, der er defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger i EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores privatlivspolitik skal være let at læse og forstå både for offentligheden og for vores kunder og forretningspartnere. Med henblik herpå vil vi gerne først forklare nogle terminologier.

I denne fortrolighedspolitik anvendes følgende udtryk og definitioner:

a) Personoplysninger

Ved personoplysninger forstås alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person ("den registrerede"). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person.

b) Den registrerede

En registreret er enhver identificeret eller identificerbar person, hvis personoplysninger er blevet behandlet af den dataansvarlige.

c) Forarbejdning

Ved "behandling" forstås enhver operation eller række af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, uanset om det sker ved hjælp af automatiserede midler eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for rådighed, sammenstilling eller sammenlægning, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandlingen: mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse behandlingen af dem i fremtiden

e) Profilering

Profilering: enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i anvendelse af personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig med henblik på at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den pågældende fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller bevægelser.

f) Pseudonymisering

Ved pseudonymisering forstås behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger holdes adskilt og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Controller

Ved "registeransvarlig" forstås den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger. Når formålene med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne være fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning.

h) Processor

"databehandler": en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

i) Modtager

Ved modtager forstås en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysningerne videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger som led i en særlig undersøgelse i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

j) Tredjepart

Ved tredjepart forstås en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, registerføreren og personer, der under den registeransvarliges eller registerførerens direkte myndighed har tilladelse til at behandle personoplysninger.

k) Samtykke

Ved den registreredes samtykke forstås enhver frit givet, specifik, informeret og utvetydig tilkendegivelse af den registreredes ønsker, hvorved den registrerede ved en erklæring eller en klar bekræftende handling giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende.

Den dataansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning samt andre databeskyttelseslove og -regler vedrørende databeskyttelse, der gælder i EU, er:

HELUKABEL Danmark ApS
Hørskætten 6, B 1 sal,

2630 Taastrup


Telefon: +45 8861 8400
E-mail salg@helukabel.dk

For at give dig omfattende funktionalitet på vores hjemmeside, gøre din brug mere bekvem og optimere vores tilbud, bruger vi såkaldte "cookies" eller sammenlignelige teknologier. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din slutenhed eller dens harddisk, der er knyttet til den browser, du bruger, og hvorigennem visse oplysninger overføres til den initierende udbyder. Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre virus til din slutenhed. Vi anvender cookies til forskellige formål og med forskellige funktioner. Vi skelner mellem, om cookien er teknisk nødvendig, hvor længe den gemmes og bruges, og om den sættes af vores hjemmeside selv eller af tredjeparter.
Vi bruger specifikke cookies, fordi de er strengt nødvendige for, at vores hjemmeside og dens funktioner kan fungere korrekt (essentielle cookies). Disse cookies indstilles automatisk, når du åbner vores hjemmeside eller en bestemt funktion, medmindre du har forhindret indstillingen af cookies gennem tilsvarende indstillinger i din browser. I modsætning hertil sættes ikke-essentielle cookies (f.eks. inden for statistik) for f.eks. at forbedre komforten og ydeevnen på vores hjemmeside eller for at gemme visse indstillinger, som du har foretaget. Vi bruger også sådanne cookies til at bestemme oplysninger om hyppigheden af brugen af specifikke områder på vores hjemmeside, så vi bedre kan skræddersy dem til dine behov i fremtiden.
De fleste cookies er kun nødvendige for varigheden af dit aktuelle serviceopkald eller session og slettes efterfølgende eller mister deres gyldighed, når du forlader vores hjemmeside, eller din aktuelle session udløber. Kun lejlighedsvis gemmes cookies i en længere periode, for eksempel for at genkende dig og hente gemte indstillinger, når du besøger vores websted igen på et senere tidspunkt. I sådanne tilfælde slettes cookies automatisk efter en foruddefineret periode, som kan variere afhængigt af typen af cookie og dens funktion, når du besøger den side eller det domæne, der satte cookien.
Tredjepartscookies sættes og bruges af andre enheder eller hjemmesider, f.eks. udbydere af webanalyseværktøjer. Yderligere oplysninger om webanalyseværktøjer og måling af rækkevidde (analyse og ydeevne) findes i de efterfølgende afsnit i denne privatlivspolitik. Tredjepartsudbydere kan også bruge cookies til at vise reklamer eller integrere indhold fra sociale medienetværk (marketingcookies).
Det er ikke obligatorisk at acceptere cookies, når du bruger vores hjemmeside. Hvis du ikke ønsker at tillade brugen af cookies, kan du nægte eller tilbagekalde dit samtykke i vores cookiebanner eller forhindre lagring af cookies på din slutenhed via tilsvarende indstillinger i din browser. Bemærk venligst, at dette kan begrænse funktionaliteten og omfanget af vores hjemmeside. Du kan til enhver tid slette gemte cookies i systemindstillingerne i din browser. En oversigt over aktuelt anvendte cookies kan findes her: Oversigt over cookies i brug

Med hensyn til Google Consent Mode V2: Status for dit samtykke til cookies og personaliserede tjenester fra Google-tjenester (dvs. Google Ads, jf. fig. 16 i privatlivspolitikken) vil blive delt med Google i overensstemmelse med loven om digitale tjenester og digitale markeder. Vores platform til administration af samtykke informerer Google om samtykkets status. Målet er at sikre, at brugernes samtykkestatus overholdes med hensyn til Google Ads og integrationen af funktioner og eksterne tjenester. På denne måde tilpasses brugernes samtykke og tilbagekaldelse heraf vedrørende Google Ads i forbindelse med vores onlineindhold dynamisk uafhængigt af brugerens valg.

For mere detaljerede oplysninger om art, omfang, formål, retsgrundlag og måder at gøre indsigelse mod databehandling i forbindelse med cookies henvises til beskrivelserne af de enkelte funktioner, der er afhængige af brugen af cookies.

På HELUKABEL's websted indsamles en vis mængde data eller oplysninger ved hvert besøg på webstedet af en registreret eller et automatiseret system. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De typer data, der kan indsamles, er (1) browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det system, der tilgår hjemmesiden, (3) det websted, hvorfra et system, der tilgår hjemmesiden, går til vores websted (kaldet henvisninger), (4) de undersider, der tilgås på vores websted af et system, der tilgår hjemmesiden, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til webstedet, (6) en internetprotokol (IP-adresse), (7) internetudbyderen af det system, der tilgår hjemmesiden, og (8) andre lignende data og oplysninger, der anvendes til beskyttelse mod angreb på vores it-systemer.

HELUKABEL drager ikke nogen konklusioner om den registrerede ved brug af disse generelle data og oplysninger. Disse oplysninger er i stedet nødvendige for at (1) levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted og reklamen for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores IT-systemer og teknologien på vores websted og (4) give retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger i tilfælde af et cyberangreb. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger evalueres af HELUKABEL dels statistisk, dels med det formål at forbedre databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, som behandles af os. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes adskilt fra alle personlige data, som den registrerede har givet os.

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges websted. Denne registreringsproces indebærer indsamling af personoplysninger. Hvilke personoplysninger der videregives til den dataansvarlige, kan ses på registreringssiden. De personoplysninger, som den registrerede indtaster, indsamles og opbevares udelukkende med henblik på intern behandling hos den dataansvarlige. Den dataansvarlige kan videregive data til en eller flere databehandlere, f.eks. forsendelsestjenester, som til gengæld udelukkende anvender personoplysningerne til interne processer, der er relateret til den dataansvarliges formål.

Ved registrering på den dataansvarliges websted gemmes den IP-adresse, der er tildelt af den registreredes internetudbyder (ISP), samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data lagres, fordi de er nødvendige for at forhindre misbrug af vores tjenester samt for efterforskningen af potentielle forbrydelser, hvis det er relevant. Som følge heraf er opbevaring af disse data nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Disse data vil ikke blive videregivet til tredjeparter, medmindre der er en juridisk forpligtelse til en sådan videregivelse, eller videregivelsen sker med henblik på retsforfølgning af forbrydelser.

Registreringen af den registrerede med frivillig videregivelse af personoplysninger gør det muligt for den dataansvarlige at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som i sagens natur kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der blev oplyst i forbindelse med registreringen, eller få dem slettet fra den dataansvarliges datalagre.

Den registeransvarlige vil på anmodning til enhver tid oplyse enhver registreret om, hvilke personoplysninger der er blevet opbevaret om den registrerede person. Endvidere vil den registeransvarlige berigtige eller slette personoplysninger efter anmodning eller meddelelse fra den registrerede, medmindre dette er udelukket på grund af lovbestemte opbevaringskrav. Den databeskyttelsesansvarlige, der er nævnt i denne privatlivspolitik, vil stå til rådighed som kontaktperson for de registrerede i denne forbindelse.

På HELUKABEL's websted er der mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev. Hvilke personoplysninger der overføres til den dataansvarlige i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, kan ses i tilmeldingsskærmen.

HELUKABEL bruger et nyhedsbrev til periodisk at sende meddelelser om virksomhedens tilbud og produkter til kunder og forretningspartnere. Registrerede personer kan kun modtage vores virksomheds nyhedsbrev, hvis de (1) har en gyldig e-mailadresse og (2) abonnerer på nyhedsbrevet. Af juridiske årsager sendes der en bekræftelsesmeddelelse til den e-mailadresse, som den registrerede har oplyst ved den første tilmelding til nyhedsbrevet (dobbelt opt-in-metode). Denne bekræftelsesmeddelelse bruges til at kontrollere, om ejeren af e-mailadressen, som den registrerede, har godkendt abonnementet på nyhedsbrevet.

I forbindelse med abonnementet på nyhedsbrevet gemmer vi også den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt det computersystem, som den registrerede bruger på tidspunktet for abonnementet, samt dato og klokkeslæt for abonnementet. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne spore et (potentielt) misbrug af den registreredes e-mailadresse på et senere tidspunkt og tjener derfor som en retsgaranti for den dataansvarlige.

De personlige oplysninger, der indsamles i forbindelse med en tilmelding til et nyhedsbrev, bruges kun til at sende vores nyhedsbrev. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet få tilsendt e-mailmeddelelser, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevstjenesten og de tilhørende registreringsprocesser, hvilket kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller de tekniske omstændigheder. Personoplysninger, der indsamles i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrevet, vil ikke blive videregivet til tredjeparter. Den registrerede kan til enhver tid annullere sin tilmelding til nyhedsbrevet. Den registreredes samtykke til opbevaring af personoplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet kan til enhver tid trækkes tilbage. Hvert nyhedsbrev indeholder et link til tilbagekaldelse af samtykket. Desuden kan brugerne afmelde sig nyhedsbrevet direkte på den dataansvarliges websted eller underrette den dataansvarlige på anden vis.

HELUKABELs nyhedsbreve indeholder sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i e-mails, der sendes i html-format, for at muliggøre registrering og analyse af logfiler. Dette gør det muligt at foretage en statistisk evaluering af succes eller fiasko for online markedsføringskampagner. Den indlejrede sporingspixel gør det muligt for HELUKABEL at registrere, om og hvornår en e-mail er blevet åbnet, og hvilke af linkene i en e-mail en registreret person har haft adgang til.

Personoplysninger, der indsamles via sporingspixel, gemmes og evalueres af den dataansvarlige med henblik på at optimere udsendelsen af nyhedsbreve og bedre tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til de registreredes interesser. Sådanne personoplysninger videregives ikke til tredjeparter. De registrerede personer kan til enhver tid trække deres samtykke tilbage, som er givet separat ved hjælp af en dobbelt opt-in-proces. Den dataansvarlige sletter sådanne personoplysninger, når samtykket trækkes tilbage. HELUKABEL fortolker automatisk afmelding fra nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse af samtykket.

For at overholde de juridiske krav indeholder HELUKABELs websted oplysninger, der gør det muligt at kontakte vores virksomhed hurtigt og at kommunikere direkte med os. Dette omfatter en generel elektronisk postkontakt (e-mailadresse). Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de personlige data, som den registrerede har indsendt, automatisk. Sådanne personoplysninger, som den registrerede frivilligt overfører til den dataansvarlige, lagres med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Sådanne personoplysninger videregives ikke til tredjemand. Der anvendes SSL-krypteringsteknologi til overførsel af sådanne data. Kontaktmulighederne er:

 • Online-formular til download af filer

Kunder har mulighed for at registrere sig på HELUKABELs webshop og oprette en konto. Webshoppen kan kun bruges af HELUKABEL-aktiverede kunder, det er en ren B2B-butik.
Registrering og oprettelse af kundekonto
Når du registrerer og opretter din kundekonto, vil der blive anmodet om følgende obligatoriske oplysninger, som er markeret med en "*":
- Fornavn og efternavn på brugeren, titel
- Brugerens stilling i virksomheden
- Brugerens e-mailadresse
- Virksomhedens navn og adresse
- Virksomhedens (omsætnings-) skatte-ID
- Brugerens adgangskode
- Hvis relevant, en anden fakturerings- eller leveringsadresse
Registrering og oprettelse af kundekontoen er ikke mulig uden indtastning af disse obligatoriske data.
Vi behandler de obligatoriske data, du angiver, for at fuldføre registreringsanmodningen og oprette din kundekonto. I denne henseende behandler vi de indsamlede data på grundlag af art. 6 Para. 1 lit. b) og f) DSGVO, på den ene side for at oprette din profil og identificere dig ved hvert login, og på den anden side for at sammenligne og linke dine data med de data, vi har i vores ERP-system. Baseret på hvordan webshoppen bruges, kan yderligere data indsamles og efterfølgende knyttes til dine eksisterende profildata (f.eks. ordredata, hvis du køber produkter i webshoppen).
Som en del af din registrering har du også mulighed for at give yderligere oplysninger på frivillig basis, f.eks. brugerens telefonnummer. Disse oplysninger er ikke nødvendige for registreringen og oprettelsen af partnerkontoen. Men hvis du ikke giver disse oplysninger, kan vi muligvis ikke fuldt ud imødekomme dine anmodninger, når du bruger partnerkontoen. Hvis du giver sådanne frivillige oplysninger, er behandlingen af disse data baseret på vores legitime interesser i administration og vedligeholdelse af vores kundeforhold og optimering af vores onlinetjenester. Retsgrundlaget i denne henseende er art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO.

Bestillinger via webshop
For ordrer, der afgives via webshoppen, behandles også følgende personoplysninger:
- Ordredata
- Faktura og leveringsadresse
- Valgt betalingsmetode

Vi behandler disse data på grundlag af Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO for at gennemføre kontraktforholdet med dig, dvs. for at sende dig de bestilte varer og for at behandle betalinger.
For at behandle betalinger kan vi videregive dine data til vores bestilte betalingstjenesteudbyder. Vi videregiver oplysninger om din leveringsadresse til logistikvirksomheder og forsendelsespartnere, der er bestilt af os. For at sikre, at varerne leveres i henhold til dine ønsker, videregiver vi din e-mailadresse og om nødvendigt telefonnummeret til det logistikfirma og / eller den forsendelsespartner, som vi har indgået kontrakt med, og som overtager leveringen. Hvis det er nødvendigt, vil de kontakte dig forud for leveringen for at koordinere detaljer om leveringen med dig. De respektive data overføres udelukkende til disse formål og slettes efter levering.
Vi gemmer de data, der er indsamlet til behandling af kontrakten, i kontraktens løbetid og indtil udløbet af de lovbestemte eller mulige kontraktlige garanti- og garantirettigheder. Efter udløbet af denne periode opbevarer vi de oplysninger om kontraktforholdet, der kræves i henhold til handels- og skattelovgivningen, i de perioder, der er fastsat ved lov.

Den dataansvarlige behandler og opbevarer kun personoplysninger om registrerede personer i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå formålet med opbevaringen af oplysningerne, eller som fastsat af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger eller andre lovgivende organer i love og forordninger, som den dataansvarlige er underlagt.

Personoplysninger gøres utilgængelige eller slettes i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, når formålet med at gemme oplysningerne ikke længere eksisterer, eller når en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger eller et andet lovgivende organ, udløber.

a) Ret til bekræftelse

Enhver registreret har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at anmode den dataansvarlige om at få bekræftet, om den dataansvarlige behandler personoplysninger vedrørende den registrerede. Registrerede personer, der ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

b) Ret til adgang

Enhver registreret har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at få bekræftet af den registeransvarlige, om personoplysninger om ham eller hende behandles eller ej, og, hvis det er tilfældet, at få adgang til personoplysningerne og følgende oplysninger samt en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske udsteder af direktiver og bekendtgørelser givet den registrerede en ret til information om følgende forhold:

 • Formålet med behandlingen
 • De berørte kategorier af personoplysninger
 • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • Hvis det er muligt, den planlagte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at fastlægge denne periode
 • Eksistensen af retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af personoplysninger om den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • Når personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om kilden til oplysningerne
 • Forekomsten af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, jf. artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Den registrerede har også ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at blive informeret om de passende garantier i forbindelse med overførslen.

Registrerede personer, der ønsker at gøre brug af denne ret til information, kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

c) Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til, som defineret i den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at få den registeransvarlige til at få berigtiget urigtige personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har den registrerede ret til at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved at give en supplerende erklæring.

Registrerede personer, der ønsker at gøre brug af denne ret til berigtigelse, kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Den registrerede har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at få den dataansvarlige til at slette personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende:

 • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
 • Den registrerede person trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden juridisk begrundelse for behandlingen.
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i GDPR.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Personoplysningerne skal slettes for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis en af de førnævnte grunde gør sig gældende, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af HELUKABEL, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige (se afsnit 2). Denne person skal straks sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

Hvis HELUKABEL har offentliggjort personoplysningerne og er forpligtet til at slette personoplysningerne i henhold til artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal vores virksomhed i sin rolle som dataansvarlig og under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen træffe rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere de dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet om, at disse dataansvarlige sletter alle links til eller kopier eller kopiering af disse personoplysninger. Den databeskyttelsesansvarlige hos HELUKABEL eller en anden medarbejder vil i hvert enkelt tilfælde træffe de nødvendige foranstaltninger.

e) Ret til begrænsning af behandling

Enhver registreret har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at få den registeransvarlige til at begrænse behandlingen af oplysninger, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Den registrerede person anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der giver den registeransvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af deres anvendelse.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandling i henhold til art. 21, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen, indtil det er blevet kontrolleret, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for den registreredes grunde.

Hvis en af ovenstående forudsætninger er opfyldt, og en registreret person ønsker at få begrænset sine personoplysninger, der er lagret hos HELUKABEL, kan den registrerede til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Databeskyttelsesrådgiveren hos HELUKABEL eller en anden medarbejder vil iværksætte begrænsningen af behandlingen.

f) Ret til dataportabilitet

Enhver registreret har ret til, som defineret i den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, at modtage de personoplysninger om ham eller hende, som han eller hun har givet til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Den registrerede har også ret til at videregive disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, når behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen foretages med automatiserede midler, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, som den dataansvarlige har fået overdraget.

I forbindelse med udøvelsen af retten til dataportabilitet i henhold til art. 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede ret til at få direkte overførsel af sine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, hvis dette er teknisk muligt, og hvis dette ikke har negative konsekvenser for andres rettigheder og frihedsrettigheder.

For at udøve retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget af HELUKABEL, for at udøve sin ret til dataportabilitet.

g) Ret til at gøre indsigelse

Den registrerede har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og bekendtgørelser, til enhver tid at gøre indsigelse af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, som er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Hvis der er fremsat en indsigelse, vil HELUKABEL ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller til at fastslå, udøve eller forsvare retskrav.

Hvis HELUKABEL behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende med henblik på en sådan markedsføring. Dette omfatter profilering i det omfang, den er relateret til en sådan direkte markedsføring. Hvis en registreret gør indsigelse mod behandling til direkte markedsføringsformål, vil HELUKABEL ikke længere bruge personoplysningerne til disse formål.

Hvis HELUKABEL behandler personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, har den registrerede af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om ham eller hende, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af hensyn til offentlige interesser.

For at udøve sin ret til at gøre indsigelse kan den registrerede kontakte den databeskyttelsesansvarlige hos HELUKABEL eller en anden medarbejder direkte. I forbindelse med brugen af informationssamfundets tjenester og uanset direktiv 2002/58/EF kan den registrerede udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Den registrerede har ret til, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og forordninger, ikke at blive underkastet en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for den pågældende eller på lignende måde påvirker den pågældende væsentligt, medmindre afgørelsen 1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller 2) er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller 3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at opfylde en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig eller (2) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal HELUKABEL gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, som minimumretten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettigheder i forbindelse med automatiseret beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

i) Ret til at tilbagekalde samtykke til behandling

Den registrerede har ret til, til enhver tid at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger, som defineret af den europæiske udsteder af direktiver og bekendtgørelser.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sin ret til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.

Den dataansvarlige indsamler og behandler personoplysninger om ansøgere med henblik på ansøgningsprocessen. Behandlingen kan være elektronisk. Dette er navnlig tilfældet, når en ansøger overfører ansøgningsdokumenter til den dataansvarlige elektronisk, f.eks. via e-mail eller en formular på webstedet. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, opbevares de overførte oplysninger med henblik på at gennemføre ansættelsesforholdet under hensyntagen til gældende love og bestemmelser. Hvis den dataansvarlige og ansøgeren ikke indgår en ansættelseskontrakt, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk senest to måneder efter ansøgerens meddelelse herom, medmindre den dataansvarlige har andre legitime interesser i ikke at slette oplysningerne.

Vi bruger reklameforanstaltninger fra virksomheden Meta, tidligere Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland).
Plug-ins til Facebook: Ved hvert opkald til en af de enkelte sider på dette websted, der drives af os, og hvor der er integreret et Facebook-plug-in, bliver internetbrowseren på brugerens informationsteknologiske system (i det følgende også kaldet "registreret") automatisk bedt om at vise det respektive Facebook-plug-in fra Meta Download af det respektive Facebook-plug-in. En komplet oversigt over alle Facebook-plug-ins kan findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. I løbet af denne tekniske procedure får Meta kendskab til, hvilken specifik underside af vores hjemmeside der besøges af den registrerede.
Hvis den registrerede er logget ind på Facebook på samme tid, registrerer Meta ved hvert opkald til vores websted af den registrerede og i hele varigheden af deres ophold på vores websted, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles af Facebook-plug-in'et og tildeles af Meta til den registreredes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Facebook-knapper, der er integreret på vores websted, f.eks. "Synes godt om"-knappen, eller hvis den registrerede indsender en kommentar, tildeler Meta disse oplysninger til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

Meta modtager oplysninger via Facebook-plugin'et om, at den registrerede har besøgt vores websted, når den registrerede er logget ind på Facebook på tidspunktet for opkaldet til vores websted; dette finder sted, uanset om den registrerede klikker på Facebook-plugin'et eller ej. Hvis en sådan overførsel af oplysninger til Meta ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før der foretages et opkald til vores websted.
Facebook-pixel: Ved at integrere den såkaldte "Facebook Pixel" på vores hjemmeside kan vi også vise vores reklameforanstaltninger ("annoncer") til brugere af vores hjemmeside og det sociale netværk Facebook og måle og evaluere deres succes ("konverteringssporing").
Vi bruger også remarketing-funktionen "Custom Audiences", som også bruger Facebook Pixel og viser interessebaserede reklamer, når du besøger vores hjemmeside eller andre hjemmesider, der også har integreret Facebook Pixel. Dette giver os mulighed for at vise dig reklamer, der er interessante for dig, for at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig og for at markedsføre vores tilbud.

På grund af de anvendte marketingværktøjer opretter din browser en direkte forbindelse til Meta-serveren, når du besøger vores hjemmeside - efter at have givet dit samtykke. Vi har ingen indflydelse på omfanget og den videre brug af de data, der indsamles af Meta ved hjælp af dette værktøj, og præsenterer derfor de processer, der er kendt for os: Ved at integrere Facebook-pixlen modtager Meta oplysninger om, at du har tilgået den tilsvarende hjemmeside på vores hjemmeside eller har klikket på en annonce fra os. Hvis du er registreret med en Meta-tjeneste, kan Meta tildele besøget til din konto. Selv hvis du ikke er registreret på Facebook-platformen eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderen finder ud af din IP-adresse og andre identifikationsfunktioner og bruger dem til at oprette din profil.
Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, dvs. at integrationen kun finder sted, når du har givet dit samtykke. Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde dit samtykke, uden at det påvirker tilladelsen af behandlingen indtil tilbagekaldelsen. Den nemmeste måde at tilbagekalde dit samtykke på er via vores cookiebanner. Derudover kan indloggede brugere gøre indsigelse direkte til udbyderen eller under følgende link: www.facebook.com/settings/?tab=ads#_. Du kan også deaktivere den tilsvarende mulighed i systemindstillingerne i din browser. Du kan til enhver tid slette gemte cookies i systemindstillingerne i din browser. Dine data gemmes, så længe de er nødvendige til det pågældende formål, eller du ikke har gjort indsigelse mod lagring af dine data eller tilbagekaldt dit samtykke.

De indsamlede oplysninger gemmes på Meta-servere, herunder i USA som et usikkert tredjeland. I disse tilfælde har udbyderen indført en standard, der svarer til det tidligere EU-US Privacy Shield, og har lovet at overholde de databeskyttelseslove, der gælder for den internationale overførsel af dataene. Vi har også aftalt såkaldte standard databeskyttelsesklausuler med Facebook, hvis formål er at overholde et passende databeskyttelsesniveau i tredjelande.
For mere information om Metas databehandling, besøg venligst: www.facebook.com/about/privacy.

Vi bruger PIWIK Pro, en software til statistisk evaluering af brugeradgang. Din IP-adresse bliver forkortet, før den bliver gemt. PIWIK PRO bruger cookies, som gemmes på din enhed og muliggør en analyse af din brug af denne hjemmeside. Pseudonyme brugerprofiler kan oprettes ud fra de behandlede data.
Databehandlingen i forbindelse med PIWIK Pro er baseret på dit samtykke i overensstemmelse med Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. Hvis du ikke ønsker, at PIWIK Pro gemmer cookies på din enhed, kan du afvise eller tilbagekalde dit samtykke i vores cookiebanner. Du kan også deaktivere den tilsvarende mulighed i systemindstillingerne i din browser. Du kan til enhver tid slette gemte cookies i systemindstillingerne i din browser.
Vi gemmer dine data, så længe vi har brug for dem til det pågældende formål, eller du ikke har gjort indsigelse mod lagring af dine data eller tilbagekaldt dit samtykke.
De oplysninger, der indsamles om brugen af vores websted, gemmes på servere hos PIWIK PRO eller tjenesteudbydere, der er bestilt af PIWIK Pro i EU. Vi kan dog ikke altid udelukke muligheden for at videregive dataene til organer, hvis hjemsted eller sted for databehandling ikke er beliggende i en EU-medlemsstat eller i en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Men hvis data også behandles uden for EU, sikrer vi, at der træffes passende og rimelige foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå såkaldte EU-standardkontraktbestemmelser.
Yderligere oplysninger om PIWIK Pro-tjenesten kan findes på producentens hjemmeside under https://piwikpro.de/datenschutz/.

Vi bruger tjenesten Google Ads til at gøre opmærksom på vores produkter ved hjælp af reklamer. Hvis du kommer til vores websider via en Google-reklame, gemmer Google Ads en cookie på din enhed.

Reklamematerialet leveres af Google via en "annonceserver". Til dette formål bruger hjemmesider, herunder vores, annonceserver-cookies, som måler specifikke succeskriterier, såsom visning af reklamen eller klik fra brugere. Ved hjælp af de Google Ads-cookies, der gemmes fra vores hjemmeside, kan vi modtage oplysninger om succesen af vores reklamekampagner. Disse cookies er ikke beregnet til personlig identifikation. Følgende gemmes typisk i cookien som analytiske værdier: det unikke cookie-id, antallet af annoncevisninger pr. placering (frekvens), den sidste visning (relevant for konverteringer efter visning) og opt-out-oplysninger (markører, der viser, at brugerne tilbagekalder deres samtykke til målrettede annoncer).

Google er i stand til at genkende din internetbrowser gennem deres cookies. Hvis en bruger besøger bestemte websider på en Ads-kundes website, og de cookies, der er gemt på brugerens computer, ikke er udløbet, kan Google og Ads-kunden identificere, om brugeren klikkede på annoncen og blev dirigeret til denne webside. Hver Ads-kunde får tildelt en anden cookie. Det sikrer, at cookies ikke kan spores af andre Ads-kunders websider. Gennem integrationen af Google Ads informeres Google om, at brugeren har indlæst en bestemt del af vores internettilstedeværelse eller klikket på en af vores reklamer. Forudsat at du er registreret med en Google-tjeneste, kan Google matche webstedsbesøget med din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos Google eller ikke er logget ind, er det muligt for værten at opdage og gemme din IP-adresse.

På grund af de anvendte marketingværktøjer oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og en Google-server. Med disse reklameforanstaltninger indsamler vi ikke selv personlige data, men gør det muligt for Google at gøre det. Google stiller udelukkende statistiske analyser til rådighed for os, som giver oplysninger om, hvor ofte der blev klikket på annoncer med forskellige priser. Vi får ikke yderligere data om brugen af reklamematerialet. Især er vi ikke i stand til at identificere brugere baseret på disse oplysninger.

Google-konverteringssporing: Vi bruger Google Ads med den ekstra applikation "Google Conversion Tracking". Dette er en proces, hvormed vi er i stand til at kontrollere succesen af vores reklamekampagner. Til dette formål tildeles annoncerne en teknisk bestemmelse, f.eks. et ID-nummer, hvormed vi baseret på klik kan bestemme, hvordan brugerne interagerer med annoncerne, og om vores tjenester benyttes. På den måde får vi statistiske oplysninger om det samlede antal brugere, som vores reklamer når ud til, hvilke reklamer der er særligt populære, og eventuelt oplysninger om effekten af en reklame.

Google Remarketing: Vi bruger Google Ads med den ekstra applikation "Google Remarketing". Med denne proces er vi i stand til at oprette reklamer baseret på eksisterende oplysninger om brugere og nå brugere under deres videre internetbrug på nye måder. Dette sker via cookies, der gemmes, når du besøger vores websider. I disse cookies registreres oplysninger om brugernes adfærd, når de besøger forskellige hjemmesider, og evalueres anonymt af Google. Ifølge erklæringer fra Google sker der ikke en aggregering af data, der er opnået gennem remarketing, og som potentielt indeholder personlige data, der er gemt af Google.

Behandlingen af brugernes oplysninger sker i henhold til Art. 6 Par. 1 lit. a) GDPR, dvs. integrationen af Google Ads samt brugen af Google Conversion Tracking og Google Remarketing må kun finde sted, når brugeren har givet sit samtykke (dvs. via vores cookiebanner). Vi deler status for brugernes samtykke med Google, da Google ifølge loven om digitale markeder er forpligtet til at indhente samtykke i forbindelse med personaliserede tjenester. Vores samtykkehåndteringsplatform informerer Google om, hvorvidt der er givet samtykke eller ej. Målet er at sikre, at brugernes samtykkestatus overholdes i forbindelse med Google Ads og integrationen af funktioner og eksterne tjenester. På denne måde tilpasses brugernes samtykke og tilbagekaldelse heraf vedrørende Google Ads i forbindelse med vores onlineindhold dynamisk uafhængigt af brugerens valg. Tilbagekaldelse af samtykke er muligt til enhver tid uden at påvirke tilladelsen til at behandle data op til datoen for tilbagekaldelsen. Samtykket kan nemt tilbagekaldes via vores cookiebanner. Vi gemmer dine data, så længe vi har brug for dem til det tilsigtede formål, eller så længe brugeren ikke gør indsigelse mod lagring af deres data eller tilbagekalder deres samtykke.

De indsamlede data gemmes på Googles servere, også i USA. I disse tilfælde har virksomheden accepteret EU-US Data Privacy Framework, som sikrer overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder baseret på tilstrækkelighedsbeslutninger vedtaget af Europa-Kommissionen. Desuden har vi aftalt standard databeskyttelsesklausuler med Google, som har til formål at sikre en acceptabel databeskyttelsesstandard i tredjelande. Yderligere oplysninger om databeskyttelse med Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland, kan findes her: www.google.com/intl/de/policies/privacy og her: http://services.google.com/sitestats/de.html.

Vi bruger annoncering fra LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland ("LinkedIn"). LinkedIn drives af LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA.

Plug-ins til LinkedIn: Ved hver adgang til vores hjemmeside, som er udstyret med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plugin), får denne komponent den registreredes browser til at downloade en repræsentation af LinkedIn-komponenten. Yderligere oplysninger om LinkedIn-plugins er tilgængelige på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del af denne tekniske proces lærer LinkedIn, hvilken faktisk underside af vores hjemmeside, der besøges af en registreret.

Hvis den registrerede er logget ind på LinkedIn på samme tid, registrerer LinkedIn, hvilken underside af vores websted den registrerede besøger med hver adgang til vores websted og i hele varigheden af besøget eller vores websted. Disse oplysninger indsamles af LinkedIn-komponenten og kortlægges af LinkedIn til den registreredes LinkedIn-konto. Hvis den registrerede klikker på en LinkedIn-knap, der er integreret på vores hjemmeside, sporer LinkedIn disse oplysninger til den registreredes personlige LinkedIn-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Via LinkedIn-komponenten får LinkedIn besked om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hver gang den registrerede er logget ind på LinkedIn, mens han/hun besøger vores hjemmeside. Dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til LinkedIn, kan dette forhindres ved at logge ud af sin LinkedIn-konto, før man tilgår vores hjemmeside.

Under https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls tilbyder LinkedIn muligheden for at afmelde e-mail, sms'er og målrettet annoncering samt administrere annonceindstillinger. Derudover bruger LinkedIn partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan sætte cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy . LinkedIns nuværende privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy . LinkedIns cookiepolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

LinkedIn Insight-tag: Vi bruger også LinkedIn Insight-tagget (eller LinkedIn-pixel) fra LinkedIn Ireland Unlimited Company ("LinkedIn"). Ved at integrere dette JavaScript-tag kan vi vise dig, som bruger af vores websted, interessebaserede reklamer ("annoncer"), der er relevante for dig, når du besøger LinkedIns sociale netværk eller andre websteder, der også bruger denne teknologi, og vi kan indhente statistikker om besøgende på webstedet og demografi. Derudover kan vi bruge konverteringssporing til at måle din brug af vores LinkedIn-annoncer og din interesse i vores tilbud, og vi kan retarget LinkedIn-annoncer til dig på andre hjemmesider. Det gør vi for at forbedre effektiviteten af vores LinkedIn-annoncer og for at gøre vores hjemmeside mere interessant for dig.

Ved at integrere LinkedIn Insight-tagget opretter din browser en direkte forbindelse med LinkedIn-serveren - efter at du har givet dit samtykke - både når du besøger LinkedIn-webstedet, og når du besøger websteder, der har integreret LinkedIn Insight-tagget. LinkedIn og vi er i fællesskab ansvarlige for indsamlingen af dine brugsdata, når du besøger vores websted, og for overførslen af dem til udbyderen, men LinkedIn er alene ansvarlig for behandlingen af sådanne data til de formål, der er beskrevet ovenfor, når de er blevet overført. Vi har ingen kontrol over omfanget og arten af LinkedIns brug af dataene, så vi giver disse oplysninger efter vores bedste viden: Ved at integrere LinkedIn Insight-tagget modtager LinkedIn oplysninger om, at du har besøgt den tilsvarende side på vores websted eller klikket på en annonce på vores websted. Hvis du er registreret til en LinkedIn-tjeneste, kan LinkedIn forbinde besøget med din konto. Selv hvis du ikke er registreret hos LinkedIn eller ikke har logget ind, er det muligt, at udbyderen vil kunne bestemme din IP-adresse, tidsstempel og andre identifikatorer og knytte dem til de handlinger, der er knyttet til dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er Art. 6 (1) (a) GDPR, dvs. at integrationen kun finder sted med dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og den nemmeste måde er at bruge vores cookiebanner. Du kan også fravælge LinkedIn Insight-tagget og andre reklamepræferencer i annoncepræferencerne på www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en og desuden på www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. For yderligere valgmuligheder og information, besøg venligst LinkedIn Privacy Centre på https://privacy.linkedin.com/de-de?lr=1/. Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi har brug for dem til det formål, hvortil de blev indsamlet. Du har ikke gjort indsigelse mod opbevaringen af dine data eller trukket dit samtykke tilbage.

LinkedIn behandler også dine personlige data i USA og sikrer, at overførslen enten er baseret på en beslutning om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra Europa-Kommissionen eller på passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom standardkontraktbestemmelser, som vi har indgået med udbyderen som en sikkerhedsforanstaltning. For mere information om internationale dataoverførsler til LinkedIn, besøg venligst: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/a1343190?trk=microsites-frontend_legal_privacy-policy&lang=en

Yderligere oplysninger om LinkedIns databehandling kan fås hos udbyderen, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; About LinkedIn Insight Day: https://business.linkedin.com/de-de/marketing-solutions/insight-tag?lr=1/; Privacy Information: www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy/.

Vi har indlejret YouTube-videoer på vores hjemmeside, som er hostet af YouTube, men som kan afspilles direkte fra vores hjemmeside. Disse videoer er alle indlejret i "extended privacy mode", hvilket ifølge YouTube betyder, at afspilningen af en video ikke bruges til personlig reklame til brugeren. Vi har dog ingen indflydelse på dette.

For at forbedre beskyttelsen af dine data, når du besøger vores hjemmeside, er videoerne først deaktiveret og indlejret ved hjælp af en "2-klik"-løsning på siden. Denne integration sikrer, at når du besøger en side på vores websted, der indeholder sådanne videoer, oprettes der ingen forbindelse til Googles servere. Først når du aktiverer videoerne, opretter din browser en direkte forbindelse til Googles servere.
Ved at aktivere videoerne modtager YouTube oplysninger om, at du har fået adgang til den tilsvarende underside på vores websted. Derudover overføres grundlæggende data som IP-adresse og tidsstempel. Dette sker, uanset om YouTube stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind med, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data være direkte forbundet med din konto. YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller personaliseret design af sit websted. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) til levering af personlig reklame og til at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores websted.
Retsgrundlaget for visning af videoer er Art. 6(1)(a) i GDPR, dvs. at indlejring kun sker med dit samtykke. Hvis du ikke ønsker, at der gemmes cookies på din enhed, og at dine data behandles af YouTube, kan du nægte eller tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du ikke ønsker, at de indsamlede data skal knyttes til din profil på YouTube, skal du logge ud, før du aktiverer videoerne. Du har også ret til at gøre indsigelse mod YouTubes oprettelse af brugerprofiler, og for at udøve denne ret skal du kontakte YouTube eller Google, f.eks. på https://about.google/contact-google/. Detaljerede instruktioner om håndtering af dine egne data i forbindelse med Google-produkter kan findes på https://support.google.com/accounts/answer/3024190.

Vi opbevarer dine data, så længe vi har brug for dem til det pågældende formål, medmindre du har gjort indsigelse mod opbevaringen af dine data eller har tilbagekaldt dit samtykke.

De indsamlede oplysninger gemmes på Googles servere, herunder i USA, som i øjeblikket er et usikkert tredjeland. I sådanne tilfælde har udbyderen indført en standard, der svarer til det tidligere EU-US Privacy Shield, og har forpligtet sig til at overholde de gældende databeskyttelseslove for den internationale overførsel af data. Vi har også aftalt standard databeskyttelsesklausuler med YouTube, som har til formål at sikre et passende databeskyttelsesniveau i tredjelandet.
For yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af YouTubes dataindsamling og -behandling henvises til Googles privatlivspolitik. Du kan også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv på www.google.com/policies/privacy.

På denne hjemmeside bruger vi tjenester fra Google Maps. Det giver os mulighed for at vise interaktive kort direkte på hjemmesiden, så du nemt kan bruge kortfunktionen.
Ved at vise det interaktive kort modtager Google oplysninger om, at du har fået adgang til den tilsvarende underside på vores websted. Derudover overføres grundlæggende data som IP-adresse og tidsstempel. Dette sker, uanset om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind med, eller om der ikke er nogen brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, vil dine data være direkte forbundet med din konto. Google gemmer dine data som brugsprofiler og bruger dem til annoncering, markedsundersøgelser og/eller personaliseret design af sit websted. En sådan evaluering udføres især (selv for brugere, der ikke er logget ind) til levering af personlig reklame og til at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores hjemmeside.
Retsgrundlaget for visningen af det interaktive kort er Art. 6(1)(a) i GDPR, dvs. at integrationen kun sker med dit samtykke. Hvis du ikke ønsker, at dine data overføres til Google, kan du nægte eller tilbagekalde dit samtykke. Det er til enhver tid muligt at tilbagekalde dit samtykke, uden at det påvirker lovligheden af behandlingen indtil tilbagekaldelsen.

Hvis du ikke ønsker, at de indsamlede data skal forbindes med din profil på Google, skal du logge ud, før du besøger hjemmesiden. Du har også ret til at gøre indsigelse mod oprettelsen af brugerprofiler, og for at udøve denne ret skal du kontakte Google, f.eks. på https://about.google/contact-google/. Detaljerede instruktioner om håndtering af dine egne data i forbindelse med Google-produkter kan findes på https://support.google.com/accounts/answer/3024190.
Dine data vil blive gemt, så længe det er nødvendigt til det respektive formål, eller indtil du har gjort indsigelse mod opbevaringen af dine data.
De indsamlede oplysninger gemmes på Googles servere, herunder i USA, som er et usikkert tredjeland. I sådanne tilfælde har udbyderen indført en standard, der svarer til det tidligere EU-US Privacy Shield, og har forpligtet sig til at overholde de gældende databeskyttelseslove for den internationale overførsel af data. Vi har også aftalt standard databeskyttelsesklausuler med Google, som har til formål at sikre et passende databeskyttelsesniveau i tredjelandet.

For yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og Googles behandling heraf henvises til Googles privatlivspolitik. Du kan også finde yderligere oplysninger om dine rettigheder og muligheder for at beskytte dit privatliv på www.google.com/policies/privacy.

Vores websted bruger tællepixelteknologi leveret af WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) til at analysere besøgsadfærd. I forbindelse hermed behandles den besøgendes IP-adresse. Behandlingen sker kun med det formål at indsamle virksomhedsbaserede oplysninger som f.eks. virksomhedsnavn. IP-adresser fra fysiske personer er udelukket fra yderligere behandling ved hjælp af en whitelist. En IP-adresse gemmes under ingen omstændigheder i LeadLab. Under behandlingen af data er det vores største interesse at beskytte fysiske personers rettigheder. Vores interesse i at behandle data er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Det er på intet tidspunkt muligt at drage konklusioner fra de indsamlede data om en identificerbar person. WiredMinds GmbH bruger disse oplysninger til at oprette anonymiserede brugsprofiler af besøgsadfærd på vores hjemmeside. Data, der opnås under denne proces, bruges ikke til at identificere de besøgende på vores hjemmeside personligt.

Udeluk fra sporing (For at sikre, at WiredMinds LeadLab permanent udelukker dig fra sporing, vil der blive sat en funktionelt nødvendig cookie)

Denne hjemmeside bruger PIWIK PRO's tag manager. PIWIK PRO's Tag Manager er en løsning, der gør det muligt for marketingfolk at administrere hjemmesidetags fra én grænseflade. Værktøjet indsamler ikke selv nogen personlige data, det udløser kun andre tags, som igen kan indsamle sådanne data. PIWIK PRO's tag manager har ikke adgang til disse data. Hvis cookies er blevet deaktiveret af brugeren, vil dette forblive gældende for alle tracking tags implementeret med PIWIK PRO's Tag Manager.
Derudover kan teknisk nødvendige (essentielle) cookies gemmes på din enhed ved hjælp af Tag Manager, især for at gemme dit samtykke til de cookies, der bruges på hjemmesiden. Uden disse teknikker kan vi ikke forstå, om der allerede er givet samtykke til indstillingen af cookies eller ej. Vi kræver ikke yderligere samtykke fra dig til brug af teknisk nødvendige teknologier.

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra YouTube på dette websted. YouTube er en videoportal på internettet, som gør det muligt for udgivere at uploade videoklip gratis og for andre brugere at se, bedømme og kommentere disse videoer, også gratis. YouTube tillader offentliggørelse af alle typer videoer, hvorfor fulde versioner af film og tv-udsendelser, men også musikvideoer, trailere eller videoer, som brugerne selv har lavet, er tilgængelige via portalen.

YouTube drives af YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved adgang til undersider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en YouTube-komponent (YouTube-video), bliver internetbrowseren på den registreredes it-system automatisk bedt om at downloade en repræsentation af den relevante YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube findes på https://www.youtube.com/yt/about/ . Som en del af denne tekniske proces får YouTube og Google kendskab til, hvilken aktuel underside på vores websted en registreret person besøger.


Hvis den registrerede samtidig er logget ind på YouTube, registrerer YouTube, hvilken underside på vores websted den registrerede besøger, når der åbnes en underside, som indeholder YouTube. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og spores til den registreredes relevante YouTube-konto.

Via YouTube-komponenten får YouTube og Google besked om, at den registrerede har besøgt vores websted, når den registrerede er logget ind på YouTube, mens han/hun har adgang til vores websted. Dette sker uafhængigt af, om den registrerede klikker på YouTube-videoen eller ej.

Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger skal overføres til YouTube og Google, kan dette forhindres ved at logge ud af sin YouTube-konto, inden han/hun går ind på vores websted.

Den politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som YouTube har offentliggjort, findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og indeholder oplysninger om YouTube og Googles indsamling, behandling og brug af personlige oplysninger.

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på art. 6.1 (f) i GDPR, er vores legitime interesse at udføre vores forretningsaktiviteter til fordel for vores medarbejdere og vores aktionærer.

Den lovbestemte opbevaringsperiode er kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger. Efter periodens udløb slettes de relevante data rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller indledningen af kontrakter.

Vi informerer dig hermed om, at en videregivelse af personoplysninger kan være påkrævet i henhold til loven (skattebestemmelser) eller i forbindelse med en kontrakt (f.eks. oplysninger om en part i kontrakten). For at indgå en kontrakt kan det være påkrævet, at en registreret person giver os personoplysninger, som igen skal behandles af os. F.eks. er en registreret forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med den pågældende registrerede. Hvis sådanne personoplysninger ikke leveres, vil det forhindre, at kontrakten med den registrerede person kan indgås. Før den registrerede giver os personoplysninger, skal vedkommende kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vores databeskyttelsesrådgiver informerer den registrerede i hvert enkelt tilfælde om, hvorvidt det er påkrævet i henhold til loven eller i forbindelse med kontrakten at levere personoplysninger, om der er en forpligtelse til at levere sådanne personoplysninger, og hvilke konsekvenser det vil have, hvis der ikke leveres sådanne personoplysninger.

Oversigt over cookies i brug

     
Cookie-navnModtagerKategoriFormålOpbevaringsperiode
_gcl_auGoogle AdsenseMarketingSporing af konverteringer fra Google Adsense-kampagneruendelig
_pk_id.*Piwik AnalyticsAnalytics & PerformancePiwik Analytics genererer et unikt bruger-ID, som tildeles en bruger på tværs af flere sessioner, hvilket gør det muligt at identificere tilbagevendende besøgende.13 måneder for ikke-anonyme kunder
_pk_ses.*Piwik AnalyticsAnalytics & PerformanceSession ID identificerer entydigt en bruger under en enkelt session og tildeler alle hændelser til vedkommende.Session
last-visitHELUKABEL (by Spryker)NødvendigtIndeholder tidsstemplet for det sidste besøg på hjemmesiden i UTC.30 hours
ppms_privacy_Piwik Consent ManagementNødvendigtContains the cookie category consents given by the users.12 måneder
REMEMBERMEHELUKABEL (by Spryker)NødvendigtCookien er vigtig for at afgøre, om loginoplysningerne skal gemmes til næste besøg på siden.15 minutter
shop-helukabel-comHELUKABEL (by Spryker)NødvendigtDenne cookie gemmer et unikt ID, der tildeler kunden en sessionspost på serveren. Sammen med godkendelsesoplysninger (undtagen adgangskoder) indeholder posten kundens personlige data, den aktuelt aktive indkøbskurv og autorisation. Cookien indeholder kun et ID, som derefter bruges på serveren til at hente sessionsoplysningerne, og den gemmer ikke nogen kundedata.30 minutter
Google_maps_load_alwaysHELUKABELNødvendigtCookien er nødvendig for at afgøre, om indlejrede Google Maps kan vises direkte.12 måneder
youtube_load_alwaysHELUKABELNødvendigtCookien er vigtig for at afgøre, om de indlejrede YouTube-videoer kan vises direkte.12 måneder