Vindkraft - traditionen genopdaget

Folk har brugt vindenergi i hundreder af år - til at male korn eller pumpe grundvand. I dag spiller vindenergi fortsat en vigtig rolle, især i forbindelse med produktion af grøn elektricitet; den yder det største bidrag til elproduktionen inden for industrien. På verdensplan er vindindustrien i Tyskland en af de førende på verdensmarkedet, og dens potentiale er endnu ikke udtømt. Gamle anlæg bliver erstattet af mere effektive anlæg, og områder, der tidligere var uegnede til vindkraftproduktion, kan nu udnyttes. På alle kontinenter og i alle klimazoner kan vindmøller allerede nu modstå ekstreme klimatiske forhold, ikke kun på land, men også på vandet. Havvand, olie, ozon og UV-resistens er ikke en mulighed, men en nødvendighed!

HELUKABEL tilbyder dig optimale løsninger til vindmøller på land og til havs samt til infrastrukturkabling af vindmølleparker. Vores komplette produktsortiment omfatter lav- og mellemspændingskabler med kobber- eller aluminiumsledere, snoede kabler, data- og netværksteknologi, færdigmonterede fiberoptiske kabler samt individuel tilslutnings- og sammenkoblingsteknologi og andet tilbehør til fastgørelse og bundtning af kabler i tårnet - alt sammen fra én kilde.

Vi ser frem til at hjælpe dig med at identificere de bedste produkter til din specifikke applikation og til at besvare eventuelle spørgsmål , du måtte have.

Ring på +45 8861 8400 eller send en mail til os: salg@helukabel.dk

Tværsnit af en vindmølle med forklaringer