Den europæiske forordning om byggevarer (CPR) - for mere sikkerhed

HELUKABEL GmbH har sine produkter testet og certificeret. Siden 1. juli 2017 vil alle relevante produkter fra HELUKABEL være forsynet med et CE-mærke og en ydeevnedeklaration i henhold til HLR.

Klik her for en oversigt over alle Helukabel-produkter, der er testet i henhold til European Construction Products Regulation: Produkter iht. HLR

Den europæiske byggevareforordning (CPR) 305/2011 fastlægger sammenhængende og verificerbare regler for anvendelse af byggevarer i bygninger. Det gælder for alle EU-medlemsstater og sigter mod at øge sikkerheden i bygninger. HLR blev udvidet den 1. juni 2016 til også at omfatte kabler og ledninger, der er klassificeret i forhold til deres reaktion på brand. Reglerne vil være bindende for producenter og leverandører fra 1. juli 2017.

CPR for kabler og ledninger er implementeret af DIN EN 50575:2017-02: "Strøm-, kontrol- og kommunikationskabler - Kabler til generelle anvendelser i bygge- og anlægsarbejder, der er underlagt krav til reaktion ved brand". Kabelprodukter, der er verificeret af et bemyndiget organ, tildeles et CE-mærke. For hvert kabel skal producenten eller leverandøren også fremlægge en ydeevnedeklaration, der præcist beskriver dets reaktion på brand.

Siden kabler og ledninger er blevet inkluderet på listen over byggevarer, har EU defineret 6 brandklasser for kabler - fra ACa til FCa (Ca står for "kabel"). Klassen tildeles ud fra kriterier som f.eks. flammeudbredelse og varmeudvikling. Fra ikke-brandfarlig (Aca) og svært brandfarlig (B1Ca, B2Ca, CCa) over normalt brandfarlig (DCa, ECa) til let brandfarlig (FCa). Der er også tre yderligere klasser, som henviser til andre krav som f.eks. røgudvikling (s1 og s2), surhed/halogenfri flammehæmmende egenskaber (a1) og flammende dråber (d1 og d2).

You have questions?

Just send us an e-mail to baupvo@helukabel.de